• +91 9375701110 +91 9328001110
  • iceonline.in@gmail.com

GPSC-(Dy.S.O./Mamlatdar) & (Chief Officer) Final Result-2019

Description :-

Chief Officer Result :- Click Here 

Dy.S.O./Mamlatdar  Result :- Click Here

GPSC-(Dy.S.O./Mamlatdar) & (Chief Officer) Final Result-2019

નવી બેચ શરુ (જનરલ બેચ) રાજકોટ અને જૂનાગઢ માં (તા. - 21-01-2020) ફ્રી ટ્રાયલ લેક્ચર માટે રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત (રાજકોટ - 9375701110 / 9328001110) (જૂનાગઢ - 7698501110 / 7698601110)

   /   

Call Us for More...

+91 9375701110 +91 9328001110
;